PVV Zoetermeer verzet zich met succes tegen komst windturbines naar onze stad

De PVV wil géén windturbines dwars door Zoetermeer! De Regionale Energiestrategie Rotterdam Den Haag bevat een zoekgebied voor windenergie dat dwars door door onze stad en haar woon- en natuurgebieden loopt. Wat de PVV betreft onacceptabel. 

Onze fractie diende daarom tijdens de raadsvergadering van 19-5-2021 een voorstel in om géén medewerking te verlenen aan het grote zoekgebied voor windenergie in Zoetermeer. Ons voorstel werd aangenomen, waarmee de politiek een duidelijk signaal gaf; er komen géén windturbines in Zoetermeer. Eerder werden al voorstellen van de PVV Zoetermeer aangenomen om géén windturbines toe te staan in/naast het Westerpark, het Balijbos, en het Van Tuyllpark. Windturbines veroorzaken overlast, zijn inefficiënt en duur, en brengen schade toe aan de natuur. Onze fractie zet liever in op realistisch beleid, met beheersbare kosten, en zo min mogelijk overlast voor onze inwoners. 

Hier kunt u ons voorstel lezen: 

Zoekgebied zoals opgenomen in de RES 1.0: 

Zoeklocaties_Wind_RES1_Zoetermeer_Kaart.png

Zoeklocaties_Wind_RES1_Zoetermeer.png

Hier kunt u onze vorige voorstellen ten aanzien van windturbines teruglezen:

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...